ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Η ομάδα είναι πιά ανενεργή. Το παρόν blog παραμένει online για αρχειακό σκοπό.

Όποιος ενδιαφέρεται για την άρνηση στράτευσης στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να απευθυνθεί  στις συνελεύσεις :

  1. Terra incognita
  2. Ανοιχτή συνέλευση αγώνα Άνω Πόλης

που ασχολούνται με το θέμα αλλά πιθανά και σε άλλες.